Home Programes ESPECIALS El #Ple del dilluns 11 de febrer

El #Ple del dilluns 11 de febrer

SHARE

📌Mireu aquí el ple de l’Ajuntament de Reus d’avui dilluns, 11 de Febrer

 

ORDRE DEL DIA

 

1. Aprovació de l’acta del dia 21 de gener de 2019.

2. Informació de l’Alcaldia.

 

MOCIONS DE L’ALCALDIA

 3. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats.

 

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

 

4. Assessoria Jurídica. Aprovació inicial del nou Reglament municipal de Participació Ciutadana de Reus.

5. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat d’un regidor per a l’exercici d’una activitat pública.

6. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació inicial d’un expedient de modificació de crèdits del pressupost de 2019 de l’Ajuntament.

7. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat d’un treballador de l’Ajuntament de Reus per a l’exercici d’una activitat privada.

8. Rendes i Exaccions. Resolució del recurs de reposició interposat per l’«Iglesia Evangélica Española» contra la notificació individual de la quota tributaria relativa a les contribucions especials per obres de remodelació del carrer Alt de Sant Pere, tram carrer Dr. Robert i Riera de Miró.

SERVEIS A LA PERSONA

9. Participació, Ciutadania i Transparència. Aprovació del Pla Municipal de Polítiques LGTBI+ per al període 2019-2022.

 

10. Participació, Ciutadania i Transparència. Aprovació de les bases del Concurs de pintades horitzontals. Concurs d’art per a joves – Llambordes.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

11. Oficina d’Habitatge. Aprovació del conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestió entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus relatiu a l’Oficina Local d’habitatge per a l’any 2019.

 

12. Oficina d’Habitatge. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus relatiu al Programa de Mediació per al lloguer social d’habitatges, per a l’any 2019.

 

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

 

13. Proposta del Grup municipal del  PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per a garantir la continuïtat dels Centres Especials de Treball.

 

14. Proposta del Grup municipal del Partit Popular (PP) referent a canvis legislatius per a garantir el dret a la propietat privada, la seguretat de les persones i béns i la convivència social.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

15. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) perquè el compliment del calendari de vacunació recomanat pel Ministeri de Sanitat i finançat pel sistema públic de salut passi a ser un requisit indispensable per a la matriculació de nens als jardins d’infància dependents de l’ajuntament de Reus.

 

16. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per tal de realitzar una auditoria del Servei de Recollida de Residus prestat per FCC durant el període de pròrroga del 2019.

17. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per a  la creació del Consell Municipal d’Habitatge.