Home Programes ESPECIALS El #Ple del dilluns 01 d’abril

El #Ple del dilluns 01 d’abril

SHARE

Avui dilluns, se celebrarà el darrer plenari ordinari del mandat a l’Ajuntament de Reus. La normativa permetria convocar el del mes de maig.


📌
Mireu aquí el ple de l’Ajuntament de Reus d’avui dilluns, 1 d’abril

ORDRE DEL DIA

 

1. Aprovació de l’acta del dia 4 de març de 2019.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal.

HONORS I DISTINCIONS

4. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a les Germanetes dels Pobres de  Reus.

5. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la Llar d’Infants Maria Assumpció Cuadrada de la Creu Roja.

6. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l’Escola Sant Bernat Calvó.

7. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la Sra. Alba Sotorra Clua.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

 8. Coordinació de l’assessoria jurídica entre l’ajuntament i les empreses municipals i defensa jurídica. REUS MOBILITAT I SERVEIS SA: reconeixement de la condició de mitjà propi personificat de l’Ajuntament de Reus.

 

9. Coordinació de l’assessoria jurídica entre l’ajuntament i les empreses municipals i defensa jurídica. REUS TRANSPORT PÚBLIC, SA: reconeixement de la condició de mitjà propi personificat de l’Ajuntament de Reus.

 

10. Coordinació de l’assessoria jurídica entre l’ajuntament i les empreses municipals i defensa jurídica. REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA: reconeixement de la condició de mitjà propi personificat de l’Ajuntament de Reus.

 

11. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits del pressupost de 2019 de l’Ajuntament.

 

12. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat  de diversos funcionaris  de l’Ajuntament de Reus.

 

13. Recursos Humans. Modificació catàleg llocs de treball del personal funcionari.

 

14. Secretaria General.- Aprovació de la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal “Serveis Mancomunats d’Incineració dels Residus Urbans”.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

 15. Gestió Ambiental. Aprovació inicial de l’actual mapa de capacitat acústica del municipi de Reus.

SERVEIS A LA PERSONA

16. Cultura. Aprovació dels preus públics del Concert de gran format del Festival d’Arts de Reus.

 

17. Cultura. Aprovació dels preus públics del Festival Trapezi.

 

18. Cultura. Aprovació dels preus públics del servei de connexió elèctrica per la Diada de Sant Jordi.

 

19. Ensenyament. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per al Pla educatiu d’entorn (Cursos 2019-2020 a 2022-2023).

 

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

 0. Proposta del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per tal d’implantar polítiques feministes en tots els òrgans municipals i supramunicipals del  principat sota el lema “Feminisme per canviar-ho tot”.

 

21. Proposta del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per fomentar la sobirania residencial.

 

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

 

22. Moció del Grup municipal del  PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a les condicions de les licitacions públiques.

 

Assumptes sobrevinguts, si s’escau.

 

Precs i preguntes.