Home Podcast INFORMATIUS Manifest d’Autoinculpació de la Taca d’Oli

Manifest d’Autoinculpació de la Taca d’Oli

Amb data 10 de gener les poblacions de la Taca d’Oli (Avis i Àvies de Catalunya per la Llibertat) van entregar a la Fiscalia de Tarragona un Manifest d’Autoinculpació amb 1.229 signatures. Davant la falta de resposta, el 6 de maig van presentar de nou un escrit a la fiscalia demanant resposta del Manifest.

El 7 de maig la Fiscalia va respondre, dictaminant que:

Los hechos contenidos en los escritos deautoinculpación no constituyen delito alguno.

Por todo ello se acuerda el archivo de las actuaciones.

Parlem amb un dels seus membres destacats, Bartolmé Pluma.