Home Programes ESPECIALS #Sessió ordinària del Ple a Reus

#Sessió ordinària del Ple a Reus

SHARE

Mireu en directe el ple de l’Ajuntament de Reus

ORDRE DEL DIA

 

1. Aprovació de l’acta del dia 25 d’octubre de 2019.

2. Informació de l’Alcaldia.

                                                 MOCIONS DE L’ALCALDIA

 

3. Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal.

4. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats.

HONORS I DISTINCIONS

5. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al Club Bonsai Reus.

SERVEIS D’HISENDA I DE SERVEIS GENERALS

 

6. Assessoria Jurídica. Modificació puntual de l’Ordenança de civisme a la ciutat de Reus.

7. Serveis Adjunts a la Secretaria General. Aprovació inicial del nou Reglament Orgànic Municipal.

8. Vicealcaldia. Aprovació del Pla d’Acció Municipal (PAM) de Reus per al període de 2019 a 2023.

ACTIVITATS DE LA PERSONA

 

9. Participació, Ciutadania i Transparència. Aprovació del Pla municipal de Polítiques de Gènere.

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

 

10. Proposta del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)  per a garantir la neutralitat en els centres educatius de Reus.

11. Proposta del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP), d’adhesió a la declaració de la FEMP  a favor de l’AGENDA 2030 dels objectius de desenvolupament sostenible.

 

 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

                                                   

12. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per a impulsar a la nostra ciutat el moviment “PET FRIENDLY”.

13. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP), de mesures per a millorar la seguretat i el civisme a la ciutat.

14. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP), referent al servei d’incineració de RESIDUS URBANS SA, (SIRUSA).

15. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP), referent al malestar social al Barri del Carme.

Assumptes sobrevinguts, si s’escau. 

Precs i preguntes.