Home Programes ESPECIALS #Ple de divendres a l’Ajuntament de Reus

#Ple de divendres a l’Ajuntament de Reus

Mireu el ple de l’Ajuntament de Reus

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta del dia 18 de desembre de 2019.

2. Informació de l’Alcaldia.

                                                 MOCIONS DE L’ALCALDIA

3. Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal.

4. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats.

SERVEIS D’HISENDA I DE SERVEIS GENERALS             

5. Intervenció. Modificació de la plantilla de personal de l’IMFE Mas Carandell corresponent a l’exercici 2020.

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

6. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per a instar al Parlament de Catalunya per a la creació d’una Comissió d’investigació per l’accident del polígon químic de Tarragona i per a millorar la seguretat.

7. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) de suport als òrgans constitucionals i per a instar a l’actual govern d’Espanya per a no realitzar concessions als grups independentistes.

8. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per adaptar la mobilitat al Camp de Tarragona després de la posada en marxa d’un nou tram del Corredor del Mediterrani.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

9. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) referent al lloc que ocupa la fotografia del Rei al Saló de Plens de l’Ajuntament.

10. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) referent a l’ampliació d’horaris de les biblioteques municipals durant les èpoques d’exàmens.

11. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a millorar la qualitat de l’educació pública a la ciutat.

12. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) en relació amb l’accident succeït a l’empresa IQOXE situada al Polígon Petroquímic Sud de Tarragona.

13. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent al protocol d’obres per evitar danys durant i després de l’obra.